Условия за участие
 

Условия за участие

В конкурса „Най-добра българска фирма на годината“ могат да вземат участие всички фирми, които имат български капитал, български мениджмънт и представляват български бранд. И трите условия са задължителни за кандидатите. Освен това те трябва да са на пазара повече от 3 години.

Критерии за оценка:

Финансови показатели за оценка в конкурса „Най-добра българска фирма на годината“:

  • нетна печалба през 2022 г.
  • печалба преди данъци и разходи за 2022 г.
  • оперативна печалба
  • възвръщаемост на използвания капитал
  • сума на дълготрайните материални активи
  • сума на краткотрайните материални активи
  • сума на активите
  • големина на собствения капитал
  • размер на дългосрочните заеми
  • размер на краткосрочните заеми

Крайният срок за участие в конкурса е до 24.00 часа на 10 септември, 2023 г.

Най-добра българска фирма

Стартира единадесетото издание на конкурса „Най-добра българска фирма“. Краен срок за подаване на кандидатури за участие – 10 септември 2023 г.

От 18 до 30 септември 2023 г. ще имате възможност да гласувате за своя фаворит в категория ”Фирма на публиката”.