Участници
 

Участници

Ситара стил ЕООД

Ситара стил ЕООД

Фирмата, базирана в Благоевград, изпълнява бързо и качествено различни облекла и предлага шивашки услуги на ишлеме. Продукцията е предназначена за външен пазар.