Участници
 

Участници

Ескейп-груп ООД

Ескейп-груп ООД

Фирма Ескейп-груп е лидер на Балканския полуостров и югоизточна Европа в оборудването на птицеферми. След натрупания богат опит в отглеждането на птици и изграждането на халета за тях, през 2005г. фирмата започва собствено производство на техника за птицеферми съобразно изискванията на своите клиенти и всички европейски директиви за хуманното отглеждане на бройлери, патици, пуйки и други видове птици. Успешно са оборудвани над 160 халета. Ескейп Груп ООД има собствени бази за отглеждане на бройлери с капацитет 840 000 хиляди годишно и ферма за клетъчно отглеждане на кокошки носачки за стокови яйца. http://www.escapegroup.eu/