Участници
 

Участници

Гала Инвест Холдинг АД

Гала Инвест Холдинг АД

Компанията се занимава с производство на еднодневни пилета, разплодни яйца, бройлери за угояване и комбинирани фуражи, преработка и търговия с птиче месо и разфасовки от него; производство и търговия с охладено и замразено пилешко месо и разфасовки, колбаси и варено-пушени и печени деликатеси. Дейността по производство и търговия с птиче месо започва през 1998 г., като дружеството е регистрирано през 2007 г. "Гала Инвест Холдинг" АД управлява структурата фирми, които осигуряват затворен цикъл на производство на еднодневни пилета, фураж, угояване на птици, кланица и цех за преработка на месо и производство на варено-пушени деликатеси от птиче месо. https://gala-m.com/