Участници
 

Участници

Стройгруп Илиеви ООД

Стройгруп Илиеви ООД

Фирмата, базирана в Сливен, се занимава със строителство, монтажни работи в жилищното и промишленото строителство, реконструкция и модернизация, текущо поддържане, вертикални планировки, саниране на сгради, продажба на новопостроени жилища и магазини. https://stroygroup.eu/