Участници
 

Участници

КЦМ АД

КЦМ АД

КЦМ АД е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали. Един от големите индустриални холдинги в България, изграден изцяло с български частен капитал. Ключов участник в икономическия живот на страната, опериращ в областта на рудодобива, производството и търговията на концентрати, цветни метали и сплави, технологичен инженеринг, комплексен индустриален сервиз. КЦМ е най-голямата компания за производство на олово и цинк в Югоизточна Европа и изнася за почти целия свят. Компанията е изградила интегриран завод за производство на олово и цинк според най-добрите стандарти на Европейския съюз, като производственият процес отговаря в максимална степен на целите на кръговата икономика. Предлаганата продукция от метали и сплави е с най-високо качество. Регистрирана е на Лондонска метална борса; Лондонска борса за благородни метали; борсите в Дубай и в Истанбул. https://www.kcm2000.bg/