Участници
 

Участници

Юрий Гагарин АД

Юрий Гагарин АД

Предприятието е създадено през 1964 година като единствен производител на територията на България на печатни опаковки от картон и хартия, филтри за цигари, резервни части, нестандартно оборудване и рециклиране на машини за цигарената и тютюневата промишленост. През 1993 година с разпореждане на Министерския съвет е преобразувано в акционерно дружество като правоприемник на комбинат "Юрий Гагарин" - Пловдив и на съответната част от активите и пасивите на Стопанско обединение "Булгартабак" София. Днес Юрий Гагарин АД е публично акционерно дружество с над 900 акционери юридически и физически лица. Компанията е водещ производител на многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия за цигарената, хранителната, козметичната и други промишлености и на филтри за цигари за цигарената промишленост. Осъществява дейността си от производствената си база и административните сгради, разположени на площ от 26 000 кв.м. в северната индустриална зона на град Пловдив. Печатницата на фирмата предоставя широка гама полиграфически услуги, включващи: предпечат, офсетов печат, UV частично и цялостно лакиране, дълбок и флексо печат, топъл печат, релеф, биговане, щанцоване, PVC прозорчета и до шест пунктово лепене. Производството на филтри за цигари е важно направление в дейността - продуктовата листа включва богат асортимент от моноацетатни и комбинирани филтри за цигари с различна дължина, диаметър, вентилация, смукателно съпротивление и сегментация. https://gagarin.eu/