Участници
 

Участници

Ескана инвест 96 АД

Ескана инвест 96 АД

Фирма Ескана Инвест 96 АД е създадена през 1996 година като частно акционерно дружество с основен предмет на дейност участие в процеса на преватизация на държавни и общински предприятия. През 1999 г. дружеството развива дейността си в производство, търговия и съхранение на взривни вещества за граждански цели. От 2006 г. предоставя комплексни услуги в сферата на транспорта на опасни товари по шосе от клас I, проектиране и извършване на технологични и специални взривни работи и дейности с взривни материали. От 2008 г. в дейността са включени частната охранителна дейност и обучение на основен персонал за взривни работи. През 2012 г. е подписан договор за технологичен лиценз с AUSTIN POWDER INTERNATIONAL, USA за производство на емулсионни взривни вещества и взривни вещества тип “тежко АНФО”. През 2015 г. е въведен в експлоатация Завод за производство на емулсионни взривни вещества, а през 2017 започва използването на мобилна инсталация за производство на взривно вещество “АНФО”. https://96-manufacturer.business.site/