Участници
 

Участници

Планекс ООД

Планекс ООД

Планекс започва дейност през 1990 г., а от 1993 г. е създадено „Планекс“ ООД със съдружници Пламен Андреев и Христо Димитров. Основна дейност е комплексно строителство и инженеринг на сгради, впоследствие са развити производства на дограми и конструкции, бетон, изделия от бетон и строителна армировка. Развива се активно инвестиционна дейност и продажба на недвижими имоти. Създава се „Планекс Холдинг“ ООД, което контролира дейността на 11 дъщерни дружества, опериращи на територията на цялата страна. През 2019 г. по решение на собствениците се извършва преструктуриране на дружествата и разпределение на дейностите и собствеността между тях. https://www.planex.bg/