Участници
 

Участници

Горубсо-Кърджали АД

Горубсо-Кърджали АД

Горубсо-Кърджали е една от най-големите структуро-определящи фирми в Източните Родопи. Дружеството е пряк наследник на акционерно дружество “Пирин”, създадено през 1939 г. от българо–швейцарското акционерно дружество “Гранатоид” и немските фирми „Фелтен” и „Гийом Карлсверк”. В десетилетията си съществуване Горубсо се е наложило като стабилно и отговорно предприятие. Основната дейност на дружеството е добив и преработка на златосъдържащи руди. Горубсо добива суровини за производството си от рудник „Чала”. Златосъдържащите руди се преработват във Флотационната фабрика в Кърджали. http://gorubso.bg/