Участници
 

Участници

Антибиотик - Разград АД

Антибиотик - Разград АД

Антибиотик–Разград е наследник на един от най-големите фармацевтични производители в България и има над 60-годишен опит в разработването, производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение. Антибиотик–Разград АД е мажоритарен собственик на Балканфарма-Разград АД – фармацевтичен завод, разполагащ с мощности за производство на следните различни лекарствени форми. Заводът притежава необходимите лицензи за производство и сертификати за Добра производствена практика. Към днешна дата дружеството изнася продукция в над 25 страни в Европа и Азия. http://www.antibiotic.bg