Участници
 

Участници

Стилстрой М ЕООД

Стилстрой М ЕООД

Стилстрой М – Благоевград е създадена през 2004 година с цел извършване на пътностроителна и ремонтна дейност. Предмет на дейност е строителство; ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна и друга техника; превоз на пътници и товари. www.stilstroy-m.com