Участници
 

Участници

Динас АД

Динас АД

Гласувай

Фирма Динас АД е основана през 1973 година като единствения в страната завод за производство на силициеви огнеупорни тухли. В края на 90-те години на миналия век компанията се преориентира да развие и модернизира кариерата за добив на кварцит край село Струпец и да внедри продуктите си в черната и цветната металургия. Желанието за диверсификация на дейността и добавяне на нови продукти в портфолиото води до започването на геологопроучвателни дейности за находища за скалнооблицовъчни материали през 2004 година. От приватизацията през 1998 води политика на инвестиции в нови и по- ефективни технологии, опознаване на нови пазари, разработване на нови продукти и подобряване на качеството на вече произвежданите. Фирма Динас АД експлоатира находище за кварцит до село Струпец на 25 км западно от гр. Сливен. Суровината е уникална за страната с химическите и физикомеханичните показатели, по-конкретно с високото си съдържание на силиций и ниското ниво на примеси, както и с висока огнеупорност. Качеството на кварцита позволява продуктите от трошени кварцов пясъци успешно да се използват в редица приложения като: леярство, строителство, водна филтрация, минерални пълнители и др. С решения на МС в началото на 2012г на концесия са отдадени още две находища за скалнооблицовъчни материали - бигор и цветни декоративни гранити. Материалите са уникални за страната и предстои разработването на кариерите. Производствената база на фирмата се намира в сърцето на индустриалната зона на гр. Сливен. https://www.dinas-bg.com/

Гласувай