Участници
 

Участници

Свилоза АД

Свилоза АД

Свилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. „Свилоза” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост. Свилоцел ЕАД притежава FSC® сертификат (FSC® C112486) по проследяване на продукцията. Може да предложи FSC-сертифицирана избелена сулфатна целулоза при заявка на клиента. https://www.svilosa.bg/