Участници
 

Участници

ПИП Трейд ООД

ПИП Трейд ООД

ПИП Трейд ООД е собственик на модерно млекопреработвателно предприятие в село Давидово, община Търговище. Предприятието е изцяло обновено в технологично и техническо отношение; разполага с цех за млекопреработка, оборудван с производствена лаборатория, котелно, приемно, пастьоризационно и затворено отделение , складове за материали, хладилни камери, включва съхранение на готова продукция , ремонтна работилница, зала за събрания, асфалтови площадки, паркинги. Фирма ПИП Трейд е сертифицирана за въведена в производство система за управление на хранителната безопасност и качеството /СУХБК/, съобразно изискванията на международния стандарт IFS ”Храни”-Версия 7. https://piptradeltd-bg.com/