Участници
 

Участници

Монек - юг АД

Монек - юг АД

Гласувай

Монек - юг, гр. Кърджали, е образувано като самостоятелно предприятие през 1954 с предмет на дейност: производство на минно-обогатително и металургично оборудване, минно-пробивни инструменти, резервни части, каучукови изделия, ремонт и свързаните с това инженерингови дейности. Клиенти са основно компании, свързани с областта на мини, кариери, флотация, тунелно строителство и инженерингова дейност. Фирмата изнася 60% от продукцията си в Европа, а основни клиенти са главно фирми от Германия, Австрия, Русия, Турция и Казахстан. Едно от основните производства на завода е за минно-пробивни инструменти, което заема около 25% от общия обем. Общата численост на персонала е над 300 служители. Наличието на добра технология, осигурена с доказала качествата си материална база и квалификация на работния персонал, правят Монек - юг АД желан партньор. https://monek-bg.com/

Гласувай