Участници
 

Участници

Алкомет АД

Алкомет АД

Алкомет е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Компанията предлага широка гама алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента. 95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати. Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности, за да посрещне високите изисквания на клиентите си и за да разшири пазарните си позиции. През 2019 година се очаква да приключи поредният инвестиционен проект на компанията, с който ще се удвои капацитетът. https://alcomet.bg