Участници
 

Участници

ИК Критика и хуманизъм

ИК Критика и хуманизъм

ИК Критика и хуманизъм е независимо издателство, основано през 1990 г. Единственият български издател, специализиран в съвременни хуманитарни дискурси. Екипът е убеден, че трябва да допринася за поддържането на множество равностойни гласове в хуманитаристиката чрез роля на на помощник и предизвикател. Предлага преводи на образцови или интелектуално провокативни съвременни текстове от областта на философията, социологията, политологията, културологията, психологията, историята, литературната критика. Издава също публикации, ориентирани към подпомагане на образователните или изследователските програми на местната академична среда. http://www.bsph.org