Участници
 

Участници

Монолит ООД

Монолит ООД

Гласувай

Монолит ООД е предприемаческа фирма, основана през 1994 г. със седалище гр. Сливен. Предмет на дейност е строителство, основен ремонт и реконструкция на жилищни, административни, промишлени сгради и инфраструктура. Редовен член на Камарата на строителите в България. Съобразно с европейските изисквания във фирмата е въведена Интегрирана система за качество, включваща: Система за управление на околната среда – ISO 14001:2004; Система за управление на здравето и безопасност при работа – OHSAS 18001:2007; Система за управление на качеството – ISO 9001:2008. Фирмата е изпълнявала обекти от всички сфери на строителството: жилищно, промишлено, ифраструктурно и реставрационно. Монолит ООД притежава складово-производствена база и транспорт, с което гарантира гъвкавост и мобилност в процеса на работа. Наличието на квалифицирани специалисти за изпълнение на всички видове СМР и управление на строителния процес са гаранция за качествено строителство и срочно предаване на готовите обекти. Монолит ООД е представител за региона на „Баумит България”. http://monolit-bg.net

Гласувай