Участници
 

Участници

Агрикс България Груп ООД

Агрикс България Груп ООД

Агрикс България Груп работи в областта на земеделието. Дейността на компанията включва доставка и покупко-продажба на селскостопанска продукция, препарати за растителна защита и специални торове, търговия със семена и посадъчен материал. Групата работи с утвърдени местни производители, търговци и износители. Тя е надежден и уважаван партньор на няколко мултинационални компании, има изградена мрежа от търговски представители, които покриват Северна България. Благодарение на това Групата има достъп до 69% от продукцията, произведена в страната. По този начин Агрикс може да отговори на предизвикателствата, които поставя динамичният пазар на зърнените и маслодайните култури. https://www.agrix.bg/