Участници
 

Участници

Ектрон АД

Ектрон АД

Ектрон АД е част от “Оптомеханик” ООД, член на “Оптикоелектрон Груп” АД. Дружеството произвежда детайли и възли в областта на фината механика и оптикомеханичното производство за гражданската и отбранителната индустрия. Фирмата разполага с програмен цех, оборудван с високотехнологични машини със CNC управление за изработка на детайли със сложна геометрична конфигурация и точност до 0,002 мм. Специализирана е в производството на призматични корпусни и ротационни детайли; цилиндрични и конусни зъбни колела; зъбни рейки; автоматни детайли; галванични и лако-бояджийски покрития; нестандартно оборудване; механични възли; инструментална екипировка. https://optomechanic.eu/