Участници
 

Участници

Пътища АД

Пътища АД

Пътища АД, със седалище и адрес на управление град Шумен, е един от лидер на пазара с традиции в сферата на строителството. Компанията е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Инвестира и реализира проекти в сферата на строителство. Обхватът на дейност включва проектиране, поддръжка, реконструкция и строителство на пътища, пътно-строителни съоръжения и инфраструктурни обекти. Производство на асфалтови, бетонови смеси и инертни материали. Пътища АД разполага със собствени ресурси, работни групи и строителна механизация, с което осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните дейности. В обхвата на пазарния сектор, който дружеството владее, са обекти за рехабилитация, реконструкция и строителство на пътища и автомагистрали.