Участници
 

Участници

Зебра АД

Зебра АД

Фирмата е основано през 1929 г. като събирателно дружество с основна цел производство на балатуми. Производството на този артикул не се осъществява, но фабриката започва да произвежда различни технически изделия. През 1932 г. е регистрирано акционерно дружество “Зебра”. Предприятието е национализирано през 1947 г., а през 1991 г. “Зебра” отново е преобразувана в акционерно дружество. Поемайки търговската дейност в свои ръце, дружеството започва да се налага първоначално на пазарите на Балканския полуостров и впоследствие разширява позициите си и в Европа. През 1999 г. е подписан договор за приватизационна продажба на 75% от капитала на дружеството. Акционери стават 712 настоящи и бивши работници и служители, които от края на 2003 г. са собственици на 100% от капитала. Основните групи изделия, които се произвеждат, са гумени пластини и подови настилки, супереластични и плътни бандажни гуми, каучукови смеси, гумирани валове, противогази и защитни облекла и широка гама гумени и гумено-метални изделия. На голяма част от тази номенклатура “Зебра” АД е единствен производител в България. Основната част от технологиите за производство на изделията са собствена разработка. Основните пазари са държавите от Европейския съюз и САЩ. Износът заема около 60-70% от стойността на реализираната продукция и се запазва тенденцията за неговото увеличаване. Основно конкурентно предимство на Дружеството е развитието на процеса на иновации чрез създаване на нови изделия и разширяване на познатата номенклатура. От началото на 2003 г. в компанията е въведена програма за точен контрол на ефективното използване на суровини и материали. В дружеството са разработени нови рецептурни състави, реконструират се и се въвеждат в експлоатация нови мощности, които водят до снижаване на регламентирания технологичен отпадък. През 2003 г. е внедрена система за мониторинг и контрол на енергийните разходи, което води до бързото им оперативно управление и е база за дългосрочна програма за енергийна ефективност. През 1996 г. между “Зебра” АД и италианската фирма “СИЗАС” е регистрирано съвместно предприятие “СИЗАС ЗЕБРА Интернешънъл” за производство на гумени знаци за хоризонтална пътна маркировка. https://www.zebra-bg.com/