Участници
 

Участници

СМК Монтажи АД

СМК Монтажи АД

Фирма СМК Монтажи АД е създадена през 1991 година и се намира на територията на град Бургас. Основни дейностите на дружеството са: архитектурно - строителни работи; реконструкция на сгради; полагане на улични и пътни настилки; довършителни строителни работи; сухо строителство; изработка на канализация и водопровод; ВИК услуги; изграждане на външно ВИК; контрол на електрически уредби и съоръжения; контрол физични фактори на работната среда. Фирмата разполага с квалифицирани служители и работници и материална база за изпълнение на СМР, отговаряща на съвременните изисквания. Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 9001:2000 от 2004 г. https://smk-montaji.com/