Участници
 

Участници

Михайлов ТВ ООД

Михайлов ТВ ООД

Михайлов ТВ е лицензиран кабелен оператор за изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни сигнали и за предоставяне на други далекосъобщителни услуги чрез нея в гр. Враца и региона. Дружеството работи от началото на 1992 г. Тогава започва изграждането на една от първите кабелни мрежи в страната от този тип. От самото си създаване, кабелно-информациооната система е изпълнена и доразвивана с най-актуални технически и концептуални решения. Внедряването на най-новите достижения на световно ниво в областта на информационните системи, медии и комуникации, базирани на разпространяването на информация в права и обратна посока по кабелен способ, е основната цел, поставена пред развитието на фирмата. Цялостната дейност на дружеството е в 3 направления: Създаване и утвърждаване на кабелни разпределителни системи в гр. Враца и региона за разпространение на радио и телевизионни сигнали, продуциране на регионална телевизионна програма "ТВ Враца" - обективна и независима частна медия, създаване на информационна кабелно-разпределителна цифрово-оптична система и предоставяне на допълнителни услуги чрез нея. https://www.tv-vratsa.bg/