Участници
 

Участници

Издателство Ариадна ЕООД

Издателство Ариадна ЕООД

Издателство Ариадна е с профил учебно-помощна, научна, справочна литература. Голяма част от продукцията е свързана пряко с учебния процес в общообразователните училища – тестове по съответната учебна дисциплина, литературни анализи за горния курс, произведения от световната класика, изучавани в училищата. Има успешни помагала за началния курс, тиражирани многократно и все още актуални. Предлаганите за одобрение от МОН ръкописи са утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката за ползването им в училищата. Автори са изтъкнати учени – преподаватели във висши учебни заведения, научни сътрудници от БАН, преподаватели от елитни столични училища. Издадените книги с проза и поезия представят български автори с журналистическа практика и опит в създаването на художествени текстове. http://ik-ariadna.com/