Участници
 

Участници

Ескана АД

Ескана АД

Ескана е частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и търговия с инертни материали. Компанията е основен производител на сертифицирани трошенокаменни фракции и естествени пясъци във Варненска област и наследник на бившето държавно предприятие „Инертни материали” гр. Варна, създадено през тридесетте години на миналия век. Дружеството е водещо в българската минна индустрия, активен член на БАПИМ. http://www.eskana.com