Участници
 

Участници

Косаня ЕАД

Косаня ЕАД

Косаня е търговско дружество със седалище и адрес на управлениe в гр. Мизия. Преобладаваща дейност на фирмата е търговската. Най-голям дял заемат приходите от продажбите на едро и дребно на петролни продукти – горива, масла и други. Основните направления на работа са търговия, бензиностанции, отпадъчни метали, ТИР транспорт. Във фирмата работят 195 работници и служители. Магазинната мрежа включва магазини за хранителни и нехранителни стоки. Предприятието притежава седем бензиностанции, автопарк с над 50 автомобила и собствен сервиз, който обслужва фирмата и външни клиенти. Косаня ЕООД е един от големите акционери в ХД Дунав АД. Фирмата е създадена през 1991г. от Стефан Лазаров с първоначалната дейност търговия с отпадъчни метали. Дружеството е едно от първите лицензирани за тази дейност в България. https://kosanya.com