Участници
 

Участници

Нар ООД

Нар ООД

НАР ООД е специализирано дружество в сферата на строителството, реконструкцията, рехабилитацията, ремонт, текущо и зимно поддържане на пътна инфраструктура, транспортни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях. Компанията разполага с добре обучени технически ръководители и специалисти за изпълнението на разнородни строителни работи с добра материално технически база, складове, строителна механизация, като е разработила собствени стратегии за осигуряване на скъпоструващи машини и съоръжения, необходими при изграждането на някои специфични обекти. http://nar.bg