Участници
 

Участници

Микони ООД

Микони ООД

Микони е частна компания, създадена през 1995 г. Първоначално фирмата започва дейността си като едноличен търговец, а през 2004г. е учредено дружеството Микони ООД, което придобива търговското предприятие и продължава дейността му. Фирмата специализира дейността си в производството на стандартни пътни знаци и табели за сигнализация на движението по пътищата, улична и туристическа сигнализация, знаци и табели по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда, предпазни съоръжения, парапети и огради, аксесоари и елементи за градска среда, метални конструкции и системи за укрепване, детайли и заготовки от листова ламарина, тръби и профили. Фирмата предлага услуги в сферата на високотехнологичната обработка на метални листове ламарина и производство на стандартни и нестандартни детайли и метални заготовки, приложими в различни области. mikoni.bg