Участници
 

Участници

БМ Протекшън ЕООД

БМ Протекшън ЕООД

БМ Протекшън ЕООД и A.S. Advanced Security AG, The European Company Pool на базата на съвместен договор за сътрудничество и ексклузивни права за България предлагат комплекс от охранителни услуги, основани на световни стандарти за сигурност и сервиз. Лицензираното дружество за комплексни охранителни услуги има внедрени системи ISO 9001:2008 за качество на охрана на имущество на физически и юридически лица и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007. Дружеството осигурява охрана и защита на широк спектър от обекти като пазари и търговски комплекси, банкови и финансови институции, министерства и държавни агенции, комуникации, строителство, спортни бази и съоръжения, електропреносни съоръжения и мрежи, промишлена, производствена и складова дейност и други. Съвместно с ASP и АСО Панема ООД изгражда, поддържа и осигурява охрана на обектите с технически средства (видео наблюдение, СОТ, паник – бутони, периметрова охрана, контрол на достъп и др.), като реакцията на сигнали за опасност е до 4 минути. http://bm-protection.com