Участници
 

Участници

Стройекспрес НН ООД

Стройекспрес НН ООД

Фирмата, базирана в Търговище, е с основен предмет на дейност строителство, ремонти, реконструкции, изграждане на инфраструктури. Проектира жилищни, административни, обществени и промишлени сгради на територията на България. Във фирмата работят 198 висококвалифицирани специалисти от всички области на строителния процес. Те се управляват от добре подбран ръководен персонал – инженери, архитекти, магистри по маркетинг, икономисти, юристи, квалифицирани специалисти по ВиК , ОВ, специални охранителни инсталации, пожароизвестяване, електроинсталации. Фирмата разполага с управленски и организационен ресурс, позволяващ и наемане над 1500 строителни работници за изпълнение на обекти с кратки или продължителни технологични срокове. Има построени в Търговище и София над 10 000 апартамента, 82 обекта с промишлено предназначение, множество административни сгради, болници, хотели и др. stroiekspres.alle.bg