Участници
 

Участници

Провадсол

Провадсол

Сондажите за разсол в Провадия на площ 130 хектара произвеждат основен продукт разсол (воден разтвор на NaCl). Мировското каменосолно находище се намира на пет километра югоизточно от гр. Провадия. То е уникално по своите условия на залягане, форма и химически състав. То е единственото експлоатирано в страната солно находище и Провадсол полага особени грижи и инвестиции, които да гарантират дългосрочната му експлоатация. Съвременната история на Мировското солно находище започва от 1917 година, когато е открито съвсем случайно. Първите сондажни проучвания на каменносолното находище са извършени от 1926 до 1928 г. Добивът на сол от надщоковите минерализирани води съществува от 1924 до 1960 година. Добивът на сол чрез подземен (минен) способ започва през 1954 и продължава до 1964 година. Експлоатацията чрез сондажи бележи началото си през 1954 година и продължава и до днес. Започва с построяването на първия содов завод в България. Експлоатира се чрез сондажи с подземно разтваряне на каменната сол. Изградени са 40 сондажи, с които годишно може да се добиват до около 4 млн. тона сол. Първо направление на дейността на Провадсол е производството на разсол. Общият годишен капацитет на производственото оборудване за добив на разсол е 12,6 млн. м3. Произведената продукция се транспортира до основния потребител в гр. Девня - Солвей Соди, по тръбопроводи с дължина около 16 км. www.solvay.bg