Участници
 

Участници

Епсилон ЧР ООД

Епсилон ЧР ООД

Епсилон е консултантска агенция за управление на човешките ресурси. Организира набирането на персонал за своите клиенти, а така също намира работни места на лица, доверили се на компанията. Провежда консултации, обучения и интервюта. Оценява кандидатите и определя най-подходящия за съответната позиция. На базата на богатият опит на своя персонал, фирмата допринася за правилното и оптимално менажиране на човешките ресурси. http://epsilon.bg