Участници
 

Участници

Шумен пътнически автотранспорт ООД

Шумен пътнически автотранспорт ООД

Дружеството е основано през 1992, приемник на Автокомбинат Шумен, съществуващ от 1959 г. Основният предмет на дейност е извършване на обществен превоз на пътници в страната и чужбина; ремонт и сервизно обслужване на автобуси, леки и тежкотоварни автомобили; извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства; търговия с гориво-смазочни материали, гуми и резервни части за автомобили. https://shumenpat.com/