Участници
 

Участници

Бъдинстрой АД

Бъдинстрой АД

Фирмата, базирана във Видин, се занимава със строителство на пътища. Предлага производство на асфалтови смеси, асфалтополагаща техника и бригада за полагане на асфалтобетон. Притежава автоматизиран бетонов и варов възел за производството на бетон и бетонови изделия, собствен автопарк и строителна техника, с която се извършват различни видове дейности като изкопи, насипи, уплътняване, подравняване, асфалтополагане, товаро-разтоварна дейност и други. Разполага с квалифицирани специалисти за рехабилитация, ремонт, поддържане, ново строителство и основен ремонт на републиканската и общинската пътна мрежа. https://bks-badinstroy-vidin.alle.bg/