Участници
 

Участници

Елхим Искра АД

Елхим Искра АД

Елхим Искра е един от водещите производители на оловно кисели стартерни и тягови акумулаторни батерии с над 57 годишна история. Дружеството е правоприемник на акумулаторен завод „Методи Шатoров" гр. Пазарджик, основан през 1960 г. Продажбите на фирмата са насочени както към Българския, така и към международните пазари. Батериите, които произвежда, се използват в оборудването на моторни превозни средства, селскостопанска техника, подемно-транспортна и складова техника, пътно-строителна техника, подопочистваща техника, железопътен транспорт, електромобили и голф колички, фотоволтаични и вятърни централи, резервно захранване на телекомуникационни централи и ел.подстанции и др. Компанията проектира и произвежда нестандартни типове батерии с пълно съответствие на продуктите с българските и европейските стандарти. Разполага с висококвалифицирани специалисти и модерно оборудване. Има въведена и действаща система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001: 2007. http://elhim-iskra.com