Участници
 

Участници

Фининвестмънт ЕООД

Фининвестмънт ЕООД

Фирмата, базирана във Варна, се занимава с добив на скални материали на блокове за строителството. От кариера се добива чакъл, инертни материали и фракции необходими за производството. Увеличава се постепенно броят на служителите с цел откриване в бъдеще на още една кариера.